تاريخ روز : چهارشنبه 15 مهر 1394

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی

 

                                 ((بسمه تعالی))

احتراما باستحضار سهامداران محترم می رساند:

 

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مصوب گردید:

از 108 ریال  سود محقق شده و پس از کسر اندوخته های  

 قانونی و احتیاطی مبلغ 10 ریال بعنوان سود سهام به

سهامداران محترم پرداخت گردد. سهامداران حقیقی که در

 تاریخ 1394.04.31 به حساب آنها واریزی صورت

نگردیده است می توانند از تاریخ1394.05.17 با مراجعه

به شعب این بانک و ارائه کارت ملی نسبت به  اخذ سود

خود اقدام نمایند.ضمنا برای اطلاعات بیشتر میتوانید به

قسمت اخبار این سامانه مراجعه نمائید.

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی