تاريخ روز : پنجشنبه 11 تیر 1394

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی

 

                               ((بسمه تعالی))

احتراما باستحضار سهامداران محترم می رساند :

با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مصوب گردید:از 201 ریال سود

محقق شده و پس از کسر اندوخته های قانونی و احتیاطی مبلغ 170 ریال

بعنوان سود سهام به سهامداران محترم پرداخت گردد. سهامداران حقیقی که در

تاریخ 1393.05.01 به حساب آنها واریزی صورت نگردیده است می

توانند از تاریخ 1393.05.16 با مراجعه به شعب این بانک و ارائه کارت ملی

نسبت به اخذ سود خود اقدام نمایند.ضمنا برای اطلاعات بیشتر میتوانید به قسمت

اخبار این سامانه مراجعه نمائید.

 

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی