تاريخ روز : جمعه 11 تیر 1395

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی 

 

((بسمه تعالي))

احتراما باستحضار سهامداران محترم مي رساند:

 

با عنايت به برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مصوب گرديد:

از 108 ريال سود محقق شده و پس از کسر اندوخته هاي قانوني و احتياطي مبلغ 10 ريال بعنوان سود سهام به سهامداران محترم پرداخت گردد.

 سهامداران حقيقي که در تاريخ 1394.04.31 به حساب آنها واريزي صورت نگرديده است مي توانند از تاريخ 1394.05.17 با مراجعه به شعب اين بانک و ارائه کارت ملي نسبت به  اخذ سود خود اقدام نمايند.ضمنا براي اطلاعات بيشتر ميتوانيد به قسمت اخبار اين سامانه مراجعه نمائيد.

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی