تاريخ روز : پنجشنبه 28 فروردین 1393

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

اطلاعات عمومی

 

                               ((بسمه تعالی))

احتراما باستحضار سهامداران محترم می رساند :

افزایش سرمایه 161 درصدی بانک که از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

و بصورت سهام  جایزه می باشد پس از ثبت دراداره ثبت  شرکتها به تعداد

سهام سهامدارانی که در زمان  برگزاری  مجمع  مورخ  1392.12.20سهامدار

بوده اند،اضافه میگردد.

بدیهی است زمان ثبت ونحوه توزیع اوراق جدید متعاقبا از طریق سایت کدال ،

سایت این بانک  وانتشار آگهی  درروزنامه های  کثیرالانتشاردنیای اقتصاد و

اطلاعات اطلاع رسانی خواهد شد.

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی
دریافت به صورت RSS