تاريخ روز : چهارشنبه 30 خرداد 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

                                                                                      ((بسمه تعالي))

به استحضار سهامداران محترم مي رساند:

با عنايت به تغييرات ايجاد شده در قسمت رمزهاي عبوري كاربران در جهت تسهيل بازيابي آنها،از 

مورخ 1396/08/14 تمامي رمز هاي عبوري به حالت پيش فرض تنظيم مي گردد. براين اساس 

براي ورود به صفحه كاربري خود با توجه به نكات مندرج در صفحه نحوه ورود به سامانه و رعايت 

موارد ذكر شده نسبت به ورود اقدام فرمائيد.

                                                              

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی