تاريخ روز : چهارشنبه 27 تیر 1397

سامانه اطلاع رساني سهامداران بانک تجارت

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

                                                                                      ((بسمه تعالي))

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

بانک تجارت ( شرکت سهامی عام )
شماره ثبت 38027
شناسه ملی 10100834460

بدینوسیله از عموم صاحبان محترم سهام بانک تجارت ( سهامی عام ) و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بانک مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 که راس ساعت13:30 روز یکشنبه مورخ 1397/04/31 در محل ذیل تشکیل می گردد حضور بهم رسانند: 
تهران ، لویزان ، خیابان شهید شعبانلو ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، سالـــن شهید تهرانی مقـدم
دستور جلسه مجمع : 
1-    استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 . 
2-    بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سود و زیان و یادداشت های همراه صورت های مالی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1396/12/29 . 
3-    انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی  برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1397 و تعیین حق الزحمه آن .
4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه 1397 
5-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع مذکور می باشد . 
سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت ، به منظور اخذ برگه ورود به جلسه در تاریخ های 28 و 30 تیرماه  از ساعت 7 الی 14 به واحد امور سهام بانک تجارت به نشانی ذیل مراجعه نمایند :
 تهران ، خیابان آیت اله طالقانی / حدفاصل خیابان ولی عصر و خیابان حافظ / ساختمان معاونت امور سرمایه گذاری بانک تجارت / پلاک 402 / طبقه اول 


                                                                                                            هیات مدیره بانک تجارت 
                                                                                                             ( شرکت سهامی عام )

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی